Starten met routines bij kinderen

Starten met routines bij kinderen

Starten met routines bij kinderen is een goede basis voor ieder gezin. Want elke familie heeft een soort routine nodig die er voor zorgt dat alles “normaal” verloopt, een manier om dingen gedaan te krijgen en een vorm van veiligheid te geven.

Een goed voorbeeld daarvan is, hoe kinderen bang kunnen zijn van het “onbekende”.

Dat kan gaan van iets heel simpel zoals “wat is dat groen ding op mijn bord”, tot een grote verandering zoals een verhuis of het krijgen van een boertje of zusje.

Terwijl wij als volwassenen een verandering aanzien als een kans om uit te leren, kan dit voor kinderen zeer stressvol zijn. Daarom is een “normale routine” voor een kind zeer belangrijk en geeft dit comfort en consistentie maar ook zorgt het voor een vertrouwt gevoel.

Wat kunnen dagelijkse routines voor kinderen inhouden?

Het is een goed idee om al een keertje stil te staan bij je eigen situatie wat je doorheen de dag doet samen met je kinderen.

  • Het tijdstip dat er wordt opgestaan of wordt gaan slapen
  • Badtijd, eettijd, dutjestijd
  • Huiswerk moment, eten maken moment, opruim moment
  • Speeltijd, familie tijd, buitenspeeltijd

Het is belangrijk om betekenisvolle en belangrijke momenten in je gezinsleven een goede routine te geven, zodat je kind er de waarde van leert kennen. Hierdoor gaat je kind dat moment ook meer leren appreciëren en waarderen.

Omdat routines van gezin tot gezin verschillen zal je toch merken dat overal gelijkaardige gewoontes ontstaan die door iedereen in het gezin (een beetje) gevolgd worden.

Starten met routines

Waarom is starten met routines bij kinderen belangrijk?

Het helpt je kind om een voeling met tijd te krijgen

Dit is vooral bij jongere kinderen belangrijk is gezien zij nog heel sterk afhankelijke zijn van hun “innerlijke klok”. In de mate van het mogelijke kan je daar heel rustig routines gaan inbouwen op basis van:

  • Dutjes opbouwen overdag zodat de nachtrust zo optimaal mogelijk verloopt
  • Etenstijden op regelmatige basis opbouwen
  • Regelmaat in naar het toilet gaan
  • Buiten speelmomenten in de frisse lucht
  • Kalm en ontspannen gedrag tijdens “rustige” vaste tijden in de dag

Een voorbeeld: Als je kind (en dus ook zijn lichaam) weet dat het bedtijd is, zal het eenvoudiger zijn om hem in een rustigere modus te krijgen in aanloop naar bedtijd.

Starten met routines bij kinderen verbindt het gezin

Wanneer je kind weet wat hij/zij kan verwachten tijdens een familie-moment of familie-activiteit, gaat het ook het belang ervan beter kunnen inschatten.

Zo kan je duidelijk maken aan een kind dat samen ontbijt nemen op zondag een heel belangrijk moment is door het routine-matig wekelijks uit te voeren. Ze leren op dat moment aanvoelen dat familietijd echt wel leuk is. Zelf heel jonge kinderen kunnen het gevoel van deze routine al aanvoelen. Gezinnen binden op deze manier.

Starten met routines bij kinderen zorg voor verwachtingen

Het voordeel van vaste routines is dat dit vele discussies kan voorkomen. In plaats van elke avond te moeten zeuren “ruim je speelgoed op” of “nu is het echt wel bedtijd”, maak hier een continu routine van. Hierdoor weet je kind waaraan zich te verwachten en zal je discussie er (minder of) niet zijn.

Wees ook zeker een partner hierin voor je kind. Help mee wat op te ruimen in plaats van puur het commando te geven.

Het zorgt voor een rustiger huishouden

Omdat zowel je kind als de andere leden van je gezin weten wat er moet gedaan worden op vaste tijdstippen zal je merken dat dit stress en onzekerheid gaat voorkomen.

Je kind weet wat er komt. Ze gaan zich zelfs beter voelen omdat ze door deze vaste routine echt deel uitmaken van het huishouden. Het gaat bij hen ook minden aanvoelen als een opgelegde taak.

Het geeft je kind vertrouwen en zelfstandigheid

Na verloop van tijd zal je merken dat je kind zelf stappen kan nemen in het onderhouden en uitvoeren van routines.

Prijs hem/haar daar zeker voor aangezien dit een grote stap is in weten wat er verwacht wordt. En natuurlijk probeer je hem /haar ook dit zelfstandig te laten doen.

Hierdoor zal je kind zich zelfzekerder voelen en durven ondernemen. Als kinderen zich niet ondersteund voelen in de stappen die ze zelf nemen en proberen bestaat de kans dat het kind later opstandig wordt of zal weigeren iets te ondernemen.

Starten met routines bij kinderen

Het zorgt voor een gezonde en constructieve routine

Starten met routines bij kinderen is gezonder maar ook constructiever voor later. Van 2x daags je tanden poetsen tot elke namiddag huiswerk maken, deze routines helpen om je kind constructieve en stabiele gewoontes aan te leren.

Je kind krijgt hier een beter zicht door op tijd en zal dus ook leren beter met tijd om te gaan. Als ze ouder worden gaan ze hier vruchten van kunnen plukken door een beter inzicht te hebben op regelmatige eettijden, opruimen, en vaste studeer momenten.

Het helpt jou als ouder om belangrijke dingen te onthouden

Dit kan zeer verschillend zijn, van je kind op een vast moment medicatie geven tot wekelijks je facturen betalen, maar het helpt jou ook op het rechte pad te blijven.

Door ons drukke gezinsleven is het niet altijd gemakkelijk een overzicht op de details te houden. Daarom zijn routines zo belangrijk … ze geven je minder stress en meer quality time als gezin.

Starten met routines laat je kind uitkijken naar de volgende stap

Als je kind op voorhand weet wat er aan komt , kunnen ze ernaar uitkijken en aftellen.

Zo is een wekelijks uitstapje naar het park of een speelmoment met papa op zondag toch fantastisch om naar uit te kijken.

Het geeft mogelijkheden voor “speciale dagelijkse routines”

Als je momenten gaat inbouwen in je dag zoals “samen knuffelen of een verhaaltje lezen voor slapengaan” bevorder je speciale momenten tot een dagelijks ritueel.

Deze speciale rituelen zorgen ervoor dat je een extra verbindend moment met je kind kan hebben op dagelijkse basis. In plaats van dan gewoon van de ene naar de andere activiteit door te schuiven, heb je echt quality en ontspan tijd met je kind.

Het bezorgt stabiliteit in tijden van verandering of stress

Veranderingen zoals verhuis, scheiding, nieuwe gezinssamenstelling kunnen behoorlijk wat stress teweeg brengen bij een kind.

Als je op dat moment een mooi opgebouwde dagelijkse routine hebt kan je kind hierin een houvast vinden, wat er ook gebeurd. Je kind vind rust, stabiliteit en liefde door vaste momenten zoals samen eten en een uitstapje naar de speeltuin.

Routineklok van Tina Favache

Wil je starten met routines bij je kinderen? Kijk dan zeker eens in mijn shop naar de Routineklok. Het is visueel en ondersteund die meteen al duidelijkheid geeft voor je kinderen.

Hoe bouw je nu een dagelijkse routine op voor je kind?

Stap 1: Begin met het aanbrengen van de belangrijke routines

Denk hierbij dan vooral aan: eettijden, ontspan momenten en slaapmomenten.

Deze routines bepalen namelijk een groot deel van de gezondheid van je kind.

Indien je totaal nog geen routine hierin hebt, ga dan stap voor stap te werk.

Stap 2: Heb geduld bij het starten met routines

Een routine opzetten gaat niet eenvoudig zijn, het vraagt aanpastijd van jou en je kind. Maar als je volhoudt kom dit zeker in orde.

Probeer dus ook niet een routine te forceren. Wees geduldig, Rome is ook niet in 1 dag gebouwd.

Stap 3: Voeg “helpende” elementen toe na het starten met routines

Een voorbeeld hiervan is: als je voor het slaapgaan een routine inbouwt van 15min lezen, voeg er dan op het einde bv een minuutje knuffelen aan toe. Dit helpt je kind rust te vinden en zich klaar te maken om in te slapen.

Stap 4: Werk naar regelmaat toe maar laat plaats voor flexibiliteit

Om een routine te laten aanhouden op een goede manier is regelmaat echt noodzakelijk. Probeer zoveel mogelijk hetzelfde patroon aan te houden.

Maar wees ook bereid hier en daar wat flexibiliteit toe te passen. Vooral voor speciale dagen zoals verjaardagen, feestdagen,…

Zo zorg je ervoor dat je kind zijn/haar humeur niet samengaat met het al dan niet toepassen van een routine.

Stap 5: Maak echt tijd voor je kind

Maak op bepaalde momenten echt specifiek tijd voor je kind. Een wandeling samen, een momentje samen op de bank, …

Stap 6: Pas aan waar nodig

De tijd gaat je leren of een bepaalde routine werkt voor jouw gezin of niet. Een routine is ook enkel nuttig als ze een positieve werking heeft binnen jouw gezin, dus het mag geen belemmering worden.

Let er dus goed op dat de routines die je introduceert gezond en een positieve invloed hebben op jullie gezinsleven.

Wil je meer praktische tips over routines in het dagelijkse leven? Lees dan zeker mijn blog hierover.

In mijn huis lijkt altijd een bom ontploft!

Hoe hard ik ook mijn best doe om op te ruimen en te poetsen, ik blijf maar rondlopen doorheen mijn huis als een kip zonder kopen ik zie geen verschil. Herken jij jezelf hierin?

In mijn huis lijkt altijd een bom ontploft!

Hoe hard ik ook mijn best doe om op te ruimen en te poetsen,
ik blijf maar rondlopen doorheen mijn huis als een kip
zonder kop en ik zie geen verschil.
Herken jij jezelf hierin?