Cookie Policy Opruimgroep

Deze Cookie Policy gaat uit van Tina Favache, handelend onder de handels- en merknaam Quali-time, verantwoordelijk voor de volgende websites: Opruimgroep & Quali-time, met de maatschappelijke zetel te Lange Weversstraat 21, 2570 Duffel en met BTW nummer BE 0650.806.949.

Tina Favache (hierna Quali-time genoemd) stelt alles in werking om u een optimale (gebruiks)ervaring te bieden en wenst in dit kader uw vertrouwen te winnen door de nodige inlichtingen te verschaffen met betrekking tot het beleid aangaande het gebruik en de opslag van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand, opgeslaan op de harde schijf van uw computer of mobiele telefoon en uitgegeven door de server van de website die u bezoekt.

Een cookie bevat een unieke code die aan de uitgever ervan de mogelijkheid geeft het betrokken toestel (computer of mobiele telefoon) te herkennen telkens de website wordt bezocht. Een cookie identificeert de browser van uw toestel, maar nooit u persoonlijk. Bovendien kan een server enkel de cookies raadplegen die deze zelf heeft geplaatst, zonder zich toegang te kunnen verschaffen tot enige andere informatie op de harde schijf van het toestel.

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, “Oorspronkelijke cookies” genaamd, of door partners waarmee de website samenwerkt “Cookies van derden” genaamd.

Bepaalde cookies verlopen wanneer u uw browser sluit, “sessiecookies” genaamd. Andere blijven langer opgeslaan op het toestel, sommigen zelfs tot wanneer u ze handmatig verwijderd, “permanente cookies” genaamd.

In het algemeen kan worden gesteld dat cookies een geldigheidsduur hebben die beperkt is in de tijd. De meest voorkomende geldigheidsduur is 30 dagen en de maximumduur is 13 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de cookie op het toestel werd opgeslaan.

De eerste doelstelling is een efficiënte en snelle surfervaring te waarborgen (bv. d.m.v. cookies die de taalkeuze bewaren, inloggegevens bewaren, enz.). Cookies onthouden uw voorkeuren en zorgen er zo voor dat de toegang tot de website wordt vereenvoudigd.

Ze stellen ons bovendien in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt. Bovendien maken ze het mogelijk de inhoud en reclameboodschappen op maat aan te bieden. De website wordt dus aangepast aan uw noden en voorkeuren.

Technische cookies
Deze cookies slaan enkel uw IP-adres op en maken het volgende mogelijk:

 • De pagina’s van de website bezoeken en de functionaliteiten gebruiken;
 • Formulieren invullen;
 • Uw identiteit nagaan bij het invullen van uw gegevens;
 • De toegang tot de website beveiligen.

Deze cookies vereisen uw toestemming niet, gezien ze u toegang tot de website verschaffen.

Functionele cookies
Deze cookies laten toe om specifieke functies van de website te activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral gezien de cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal). Deze cookies maken het mogelijk:

 • Om diensten op maat aanbieden zoals de taal, voorkeuren, …;
 • Om keuzes van voorafgaande bezoeken opslaan;
 • Om informatie verzamelen uit online formulieren;
 • Om statistieken op te stellen;
 • Om het gebruik van de website te analyseren.

Net zoals de technische cookies, worden deze gebruikt om uw ervaring te verbeteren en vereisen het gebruik ervan geen toestemming.

Publicitaire cookies
Deze cookies gaan uw surfgewoontes na en laten toe de marketingcontent van onze website aan te passen aan uw interesses. Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van publicitaire campagnes nagaan, door met name te kijken naar de stappen die u zet na op een advertentie te hebben geklikt. Op basis van de locatie gegevens kunnen we bovendien aanbiedingen doen op basis van u locatie. Deze cookies laten bovendien toe u doelgericht reclame te sturen door deze te koppelen met de website die u hebt bezocht. De informatie die we verzamelen en delen laten slechts toe uw toestel te identificeren. Om deze cookies te kunnen gebruiken is uw toestemming nodig. Deze wordt gevraagd bij het eerste bezoek op onze website.

Analytische cookies
Deze cookies worden aangewend om na te gaan op welke manier u onze website gebruikt. Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers, pagina per pagina, nagaan en deze indien nodig verbeteren. Deze laten ons bovendien toe de ergonomie van de website te verbeteren en uw surfervaring te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Deze cookies vereisen dus geen toestemming.

Cookies van Sociale Media
Deze cookies verzamelen de informatie die u deelt via sociale media. Wanneer u dingen deelt, wordt een cookie van een derde partij opgeslaan op uw toestel en indien u op de sociale media ingelogd bent, wordt deze aan uw profiel toegevoegd. Het is aan te raden voor elk sociaal netwerk de reikwijdte ervan na te gaan. Voor deze cookies is ook uw toestemming nodig.

Cookies afkomstig van derden
Deze cookies zijn door derde partijen op onze website geplaatst en vervolgens op uw toestel opgeslaan. Wij hebben hier geen controle over. Voor meer informatie moet u dus op de websites terecht waarvan de cookies uitgaan.

Cookies die persoonsgegevens verwerken zijn onderworpen aan de regelgeving ter zake. U hebt in dit kader dus bepaalde rechten (recht op inzage, verbetering, intrekking van de toestemming, enz.). Wij verwijzen u in dit verband naar de Privacy Verklaring. De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking van de werking wordt opgeheven.

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van de Cookie Policy, kan Quali-time contacteren:

 • Via e-mail: t.favache@quali-time.be
 • Via de post: Lange Weversstraat 21, 2570 Duffel
Deze cookie policy wordt beheerst door het Belgische recht. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en de Vrederechter van het kanton Mechelen aan.
We behouden ons het recht om deze Cookie Policy te allen tijde te kunnen wijzigen. De wijzigingen kunt u op onze website raadplegen.

Terug naar klantenservice

X